Κωδικός:TR47209
47209 5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 ports Delock

47209 5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 ports Delock
47209 5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 ports Delock 47209 5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 ports Delock 47209 5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 ports Delock

Αυτός ο φορητός στατήρες μπορεί να εγκατασταθεί σε μία ελεύθερη μονάδα 5.25 του φορητού Η/Υ σας. Το πλαίσιο σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε ένα 2.5 SATA HDD καθώς και ένα 3.5 SATA HDD και να το ανταλλάξετε ανά πάσα στιγμή. Περαιτέρω, ο φορητός στατήρας παρέχει δύο θύρες USB 3.0 για να συνδέσετε επιπλέον συσκευές USB.

- Με προστασία κατά των δονήσεων για να προστατεύσετε το HDD από συγκρούσεις
- Σταθεροποίηση του HDD μέσω του μηχανικού ελατηρίου
- Πίνακας ελέγχου για αυτόματη απενεργοποίηση του κάθε HDD κατά το άνοιγμα του πτερυγίου

Προδιαγραφές
- Εφαρμόζεται σε 5.25 bay
- Διεπαφή:
  μπροστινή πλευρά: 1 x 2.5 SATA HDD bay
                                     1 x 3.5 SATA HDD bay
                                     2 x θύρες USB 3.0 τύπου A
                                     1 x διακόπτης On-/ Off (Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης)
   πίσω πλευρά:          2 x SATA 22 ακίδων
                                     1 x κεφαλή USB 3.0 19 ακίδων
- Κατάλληλος για όλους τους 2.5 SATA HDD και 3.5 SATA HDD έως 6 Gb/s
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Φορητός στατήρας με κλειδαριά
- 2 x LED Κατάστασης
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Απαιτήσεις συστήματος
- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 5.25
- PC με δύο ελεύθερες θύρες SATA
- Παροχή ρεύματος με ένα ελεύθερο συνδετήρα ρεύματος SATA ή Molex

Περιεχόμενα συσκευασίας
- Φορητός στατήρας
- 2 x καλώδιο δεδομένων SATA
- 1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA
- 1 x πλήκτρα
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη
 
Συσκευασία
Retail Box

Τεχνικά χαρακτηριστικά: