Κωδικός:0922344
922344 Cable management ring 40 x 40, stainless steel Equip

922344 Cable management ring 40 x 40, stainless steel Equip
922344 Cable management ring 40 x 40, stainless steel Equip 922344 Cable management ring 40 x 40, stainless steel Equip 922344 Cable management ring 40 x 40, stainless steel Equip

• Οργανωτές διέλευσης καλωδίων 19"

Τεχνικά χαρακτηριστικά: