Κωδικός:0922384
922384 Cable management ring 40 x 80, stainless steel Equip

922384 Cable management ring 40 x 80, stainless steel Equip
922384 Cable management ring 40 x 80, stainless steel Equip 922384 Cable management ring 40 x 80, stainless steel Equip 922384 Cable management ring 40 x 80, stainless steel Equip

• Οργανωτές διέλευσης καλωδίων 19"

Τεχνικά χαρακτηριστικά: