Κωδικός:0922388
922388 Cable management ring 80 x 80, steinless steel Equip

922388 Cable management ring 80 x 80, steinless steel Equip
922388 Cable management ring 80 x 80, steinless steel Equip 922388 Cable management ring 80 x 80, steinless steel Equip 922388 Cable management ring 80 x 80, steinless steel Equip

• Οργανωτές διέλευσης καλωδίων 19"

Τεχνικά χαρακτηριστικά: