Κωδικός:0999037
999037 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΑΜΕΡ./ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΕΥΚΟ

999037 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΑΜΕΡ./ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΕΥΚΟ
999037 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΑΜΕΡ./ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 999037 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΑΜΕΡ./ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 999037 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΑΜΕΡ./ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: